Οι Σχολές

της Ναυτικής Ακαδημίας στη Βάρνα

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Οι σπουδαστές στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων εκπαιδεύονται πάνω στη ναυτιλιακή θεωρία και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν σε Αξιωματικούς της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Μηχανικών

Οι σπουδαστές στη Σχολή Μηχανικών αποκτούν τεχνογνωσία και ικανότητες μηχανικού πλοίων ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των μηχανικών τμημάτων ενός πλοίου καθώς και για όλες…

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Ναυπηγών

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ναυπηγών αποκτούν τεχνογνωσία και ικανότητες σχετικές με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών…

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Σχολή Ηλεκτρολόγων

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητες ώστε να στελεχώσουν το εμπορικό ναυτικό στόλο και λάβουν το δίπλωμα Αξιωματικού – Ηλεκτρολόγου του εμπορικού ναυτικού σύμφωνα με τα θεσπισμένα…

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Ακαδημία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.