Προυποθέσεις Εισαγωγής

Στην Ναυτική Ακαδημία Βάρνας μπορούμε να δεχτούμε τους φοιτητές οι οποίοι πληρούν αυτά τα κριτήρια

  1. Απόφοιτοι Ναυτικών Λυκείων
  2. Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
  3. Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Ακαδημία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.