Η Ναυτική Ακαδημία

στη Βάρνα

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Ιστορία

Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας “N.Y. Vaptsarov”είναι η παλαιότερη τεχνική σχολή στη Βουλγαρία, η οποία λόγω του ένδοξου παρελθόντος και της παράδοσης στην εκπαίδευση …

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Η Ζωή στην Ακαδημία

Οι Ναυτικές Σπουδές στην Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στη ναυτιλιακή θεωρία και πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών δημιουργώντας…

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στην Ναυτική Ακαδημία Βάρνας μπορούμε να δεχτούμε τους φοιτητές οι οποίοι πληρούν αυτά τα κριτήρια…

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ναυτική ακαδημία Βάρνας; Τι πιθανότητες έχω να γίνω δεκτός; Τι έγγραφα χρειάζεται να προσκομίσω;

Ναυτιλιακά-Σχολή εμποροπλοιάρχων

ΔΟΑΤΑΠ

Οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού και εγγραφόμενοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος…

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Ακαδημία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.